Kvalitet

Kvalitet

Vår plan för vårt kvalitetsarbete är först och främst att alla parter är överens.
Vi dokumenterar hur en rutin skall göras och sedan kontrollerar att rutinen utförs på rätt sätt. Vi kan också föreslå förbättringsåtgärder vid behov.
Genom kontinuerlig uppföljning och feedback ger vi också möjlighet att förbättra och effektivisera arbetet.
Uppföljningar och kontroller sker alltid med jämna mellanrum, vi besöker våra uppdragsplatser för att få så god affärskontakt som möjligt. Vi ser till att ni har fått det ni begärt. Som ansvariga i företaget är vår policy att göra alla parter nöjda.

 

Kostnadsfri rådgivning