Städmetoder

Z

Välunderhållna lokaler är lättare att hålla rena. Vilken städmetod man väljer beror bl a på typ av smuts, nedsmutsningsgrad och typ av underlag.  Dom torra metoderna kombineras med fuktmoppning för att avlägsna fläckar och ingrodd smuts, och dom våta metoder som svabbning används i begränsad utsträckning, eftersom kvarvarande fukt kan ge upphov till oönskade effekter. Offentliga miljöer består i många fall av plastgolv, där är torrpolering och spraypolering en metod att tillämpa.

 • Hygienstäd
  Våttorkning. Inifrån och ut, uppifrån och ner. Gäller alla ytor.

 • Dosering och rätt kemikalier
  Rätt sorts rengöringsmedel till rätt ytmaterial. Små mängder för den regelbundna städningen. Hygienutrymmen kräver dock användning av rengöringsmedel.

 • Dammsugning
  Heltäckande mattor kräver att bli dammsugade och för att förhindra dammuppvirvling rengörs munstycket ofta. Filter byts med jämna mellanrum, för att undvika allergier och astma.

 • Microdukar

 • Fönsterputsning

 • Torrmoppning
  Samlar ihop och tar bort damm och lös smuts från hela golvytan, används på hårda och halvhårda golv. Används alltid i första hand.

 • Fuktmoppning
  Använder vi en mopp av fibermaterial.

 • Punktstädning
  Torrmoppning där endast fläckar tas bort vid behov med sprayflaska.

 • Damma
  Dammvippa av statiskt material. Fläckar tas med fuktig trasa.

 • Skura – kombimaskin
  Med en kombimaskin lägger vi  ut rengöringsmedel /vatten med roterande borstar eller rondeller. Smutsen sugs upp med en sugfot till en smutstank. Används på hårda och mjuka golv.

 • Skura – singelskurare
  Golvet blöts med rengöringsmedel/vatten och skuras med en skurmaskin. Smutsvattnet tas upp med en vattensug eller manuellt med en gummiraka och/eller skurduk. Efteråt sköljer man med rent vatten.

 • Polering
  Golvet poleras med en golvvårdsmaskin. Ytan blir blank, hård och smutsavvisande.

 • Våttorkning
  Utförs med urvriden, våt mopp. Undviks på linoleumgolv, eftersom vatten kan finnas kvar, t.ex. mellan lister och med risk för fuktskada och mikrobiell påväxt som följd. Överskott av fukt kan avge sekundära ämnen, som i sig påverkar innemiljön och hälsan hos dem som vistas i lokalen.

 

Kostnadsfri rådgivning